Logo Mlýna  
 

Novinky

 
Dus, Jan Amos: Řecká kurzorika a Krédo
Čítanka z rané křesťanské literatury ve 34 lekcích, jejichž témata volně korespondují s obecně známými výpověďmi křesťanské věrouky, konkrétně s tzv. Krédem – Apoštolských vyznáním víry. Každá lekce obsahuje text z Nového zákona a text ze spisů apoštolských otců nebo ze spisů apokryfních. Předpokladem četby je znalost novozákonní řečtiny a orientace v její slovní zásobě. Čítanka je určena pro studenty teologie a další zájemce o rané křesťanství.
 
Počet stran: 132, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-53-9

Dus, Jan Amos: Patristická exegeze
Kniha obsahuje řecké a latinské patristické komentáře k sedmi matoušovským textům: Perla, Poklady Písma, Ježíš chodí po vodě, Kananejka, Petrovo vyznání, Zaslíbení Petrovi, Proměnění na hoře. Autory jsou tři církevní otcové z 2. – 4. století: Órigenés z Alexandrie, Jan Zlatoústý, Hilarius z Poitiers.
 
Počet stran: 136, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-54-6

Filón z Alexandrie: Život Mojžíšův
Úvodní studie Petra Pokorného a řecko-české vydání původního Fiĺonova textu.
Překlad: Lucie Kopecká
Počet stran: 298, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-56-0

uspořádal Jan Kranát: Schleiermacherovy promluvy O náboženství 1799 (Erlangenský seminář)
Studie a texty 17 (2010/2)
JAN KRANÁT, Schleiermacherův pobyt v Berlíně (1796 – 1804); WOLFGANG SCHOBERTH, Schleiermacherovy promluvy O náboženství a jejich kontext; HANS-HERMANN TIEMANN, Schleiermacherova perspektivická kombinatorika – teworie univerzálního dorozumění. Uvedení do tématu podle promluv O náboženství, Krátkého přehledu teologického studia a Věrouky; OLGA NAVRÁTILOVÁ, Jednotlivec a universum ve Schleiermacherových promluvách O náboženství; TOMÁŠ ŽIVNÝ, Mystika Schleiermacherových promluv O náboženství; JAN KRANÁT, „Vyslovit, zachytit, znázornit.“ Pojem pocitu ve Schleiermacherových promluvách O náboženství.
 
Počet stran: 98, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-42-3

uspořádal Zdenko Š Širka: Domov jako most (Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble)
TIM NOBLE, Ivana Noble – akademická dráha a jiné aktivity; FRANTIŠEK ŠTĚCH, Co je teologie?; MICHAEL KIRWAN SJ, Goetheho „Rímske prázdniny“: Utopická imaginácia pre teológiu světa; PETR JANDEJSEK, „A Ježíš prospíval v moudrosti“: Rozprava o pneumatiologické christologii; JOOST VAN ROSSUM, Otec Jan Meyendorff a ekumenické hnutí; MICHAELA KUŠNIERIKOVÁ, Cesta k vyjadreniu jednoty v spoločenstve v dokumentoch Svetovej rady cirkví a Svetového luteránského zväzu – spoločenstva cirkví; PETER DE MEY, Vatikán II a Kréta I jako vykročení stejným směrem? „Vztahy pravoslavní církve ke zbylému křesťanskému světu“ pod lupou; ZDENKO Š ŠIRKA, Výzývy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku; ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, Tradice jako rozum a praxe: Podpoření současné ortodoxní teologie v rozhovoru s Alasdairem MacIntyrem; PARUSH RAYKOV PARUSHEV, Integrálne poznanie a holistická vízia pre teológiu; PANTELIS KALAITZIDIS, Problém vývoje dogmatu v současné pravoslavné teologii: První pohled; KATEŘINA BAUEROVÁ, Mezi uvnitř a vně: Překročení dualistického pohledu na prostor s Gatonem Bachelardem a Louis-Marie Chauvetem.
 
Počet stran: 196, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-59-1

Marguerat, Daniel: Úvod do Nového zákona
Dílo 10 autorů, kteří přednášejí na protestantských a katolických fakultách ve Švýcarsku, Francii, Itálii a Německu. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, v níž se probírá obsah, literární struktura, teologický záměr, nové otázky, o nichž se diskutuje v posledních letech, a seznam doporučené literatury (doplněný o tituly dostupné v češtině). Samostatné kapitoly jsou věnovány také dějinám novozákonního kánonu a textové kritice.
Překlad: Z francouzštiny přeložili Jan Amos Dus, Martin Fér, Tereza Kellerová, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Abigail Kozlíková, Daniel Matějka a Vojen Syrovátka, jazyková redakce Rut Brodská a Jan Keřkovský.
Počet stran: 604, cena: 399 Kč   ISBN: 978-80-86498-55-3

 
© Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


Mlýn
point Novinky
Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz