Logo Mlýna  
 

Novinky

 
Mrázek, Jiří: Markovo evangelium 9 – 16
Druhý díl komentáře pražského novozákoníka Jiřího Mrázka k Markovu evangeliu (kapitoly 9 – 16).
 
Počet stran: 260, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-68-3

Plátová, Jana: Dokonalá láska vyhání strach (Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie)
Křesťanský platonik Klement z Alexandrie usiloval o propojování světa židovsko-křesťanské víry s řeckou filosofickou tradicí. Byl (ač se o tom v literatuře dost pochybovalo) pevně zakotven v Písmu. Kniha J. Plátové zkoumá v první části odkazy na jednotlivé verše tří biblických janovských epištol, ve druhé části postupuje tématicky a všímá si teologie 1. Janova dopisu jako součásti Klementova učení (především jeho koncepce dokonalého gnostika).

Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D., pracuje v Centru pro práci s patristickými, středověkýmki a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Počet stran: 222, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-66-9

Macek, Ondřej: Věty křesťanské víry
Stručný výklad základních vět křesťanského jazyka – Apoštolského vyznání víry, Modlitby Páně a Desatera – a jako doplněk vysvětlení, co to je křest a večeře Páně. Kniha je určena těm, kdo křesťanství objevují a zkoušejí, zda by pro ně mohlo být cestou, ale i těm, kdo věty křesťanského jazyka používají, ale mají chuť se nad nimi zastavit a znovu je promýšlet.
 
Počet stran: 156, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-63-8

Mrázek, Jiří: Markovo evangelium 1 – 8
Komentář pražského novozákoníka Jiřího Mrázka sleduje Markovo evangelium důsledně jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, Mrázkova knížka vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaká překvapení.
Druhý díl (Markovo evangelium 9 – 16) vyjde v roce 2019.
 
Počet stran: 204, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-64-5

Opatrný, Dominik: Zachránit lidi od hříchů (Etika v teologii mistra Jana Husa)
Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. Hus rozhodně nepovažoval teologii za abstraktní vědu odtrženou od života (svědectví, jež přinesl, o tom svědčí). Inspirativní je jeho kritický přístup k teologické tradici, již stále poměřuje Písmem, a také příležitostný humor, jímž poněkud odlehčoval své traktáty. Seznámení s Husovou etikou dává nahlédnout i do morality pozdního středověku, jež je nám, jak D. Opatrný konstatuje, vzdálená i blízká.
 
Počet stran: 126, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-65-2

Mrázek, Jiří: Kázání na hoře
Autor nabízí vlastní výklad velmi známého textu, stručně připomíná důležité motivy z poznámek a komentářů od 4. do 21. století a všímá si české tradice, zejména Kralických, F. Sušila, F. Žilky, J. Mánka a M. Hájka. Nechybí nápadité aktualizace, jež tento zásadní dokument ježíšovské tradice zasazují do současnosti.
 
Počet stran: 238, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-61-4

Bargár, Pavol: Narrative, Myth, Transformation (Reflecting Theologically on Contemporary Culture)
Narrative, Myth, Transformation is a groundbreaking book about the transformational potential of the Christian Story in the context of contemporary culture. It offers a unique blend of excellent scholarship, creative thinking and theological wisdom. Pavol Bargár explores new paths in missiological analysis of culture, focusing especially on how narrative and myth determine and transform human self-understanding. His treatment of complex issues is readable and fresh, his arguments convincing, his style engaging, his conclusions inspiring. I wholeheartedly recommend this great book! (Pavel Hošek, Professor of Comparative Study of Religions, Charles University, Prague)
 
Počet stran: 204, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-60-7

 
© Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


Mlýn
point Novinky
Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz