Logo Mlýna  
 

Novinky

 
Mrázek, Jiří: Kázání na hoře
Autor nabízí vlastní výklad velmi známého textu, stručně připomíná důležité motivy z poznámek a komentářů od 4. do 21. století a všímá si české tradice, zejména Kralických, F. Sušila, F. Žilky, J. Mánka a M. Hájka. Nechybí nápadité aktualizace, jež tento zásadní dokument ježíšovské tradice zasazují do současnosti.
 
Počet stran: 238, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-61-4

Bargár, Pavol: Narrative, Myth, Transformation (Reflecting Theologically on Contemporary Culture)
Narrative, Myth, Transformation is a groundbreaking book about the transformational potential of the Christian Story in the context of contemporary culture. It offers a unique blend of excellent scholarship, creative thinking and theological wisdom. Pavol Bargár explores new paths in missiological analysis of culture, focusing especially on how narrative and myth determine and transform human self-understanding. His treatment of complex issues is readable and fresh, his arguments convincing, his style engaging, his conclusions inspiring. I wholeheartedly recommend this great book! (Pavel Hošek, Professor of Comparative Study of Religions, Charles University, Prague)
 
Počet stran: 204, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-60-7

Filón z Alexandrie: Život Mojžíšův
Úvodní studie Petra Pokorného a řecko-české vydání původního Fiĺonova textu.
Překlad: Lucie Kopecká
Počet stran: 298, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-56-0

Marguerat, Daniel: Úvod do Nového zákona
Dílo 10 autorů, kteří přednášejí na protestantských a katolických fakultách ve Švýcarsku, Francii, Itálii a Německu. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, v níž se probírá obsah, literární struktura, teologický záměr, nové otázky, o nichž se diskutuje v posledních letech, a seznam doporučené literatury (doplněný o tituly dostupné v češtině). Samostatné kapitoly jsou věnovány také dějinám novozákonního kánonu a textové kritice.
Překlad: Z francouzštiny přeložili Jan Amos Dus, Martin Fér, Tereza Kellerová, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Abigail Kozlíková, Daniel Matějka a Vojen Syrovátka, jazyková redakce Rut Brodská a Jan Keřkovský.
Počet stran: 604, cena: 399 Kč   ISBN: 978-80-86498-55-3

 
© Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


Mlýn
point Novinky
Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz