Logo Mlýna  
Logo nakladatelství Mlýn
 

Nakladatelství Mlýn vydává knihy, které se zabývají Biblí a křesťanstvím a podávají dnešním čtenářům základní informace.
Knihy jsou rozděleny do několika edičních řad:

Malá řada přináší knížky, jejichž autory jsou evangeličtí farářii nebo pedagogové z teologických fakult u nás, ve Francii a ve Švýcarsku. Jejich úkolem bylo napsat srozumitelnou práci pro čtenáře, kteří hledají solidní stručné informace.

Odborná řada přináší knihy, které se podrobněji zabývají některou otázkou biblického světa nebo křesťanského vyznání.

Studujní texty jsou základní práce, jejichž autory jsou protestantčtí teologové nebo filosofové. Knihy mohou sloužit jako učebnice, jsou však srozumitelné i laikům.

Sborníky a ostatní publikace – sem náleží sbírky kázání, jednotlivé přednášky, sborníky apod.

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK

 
© 2023 Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


point Mlýn
Novinky
Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz