Logo Mlýna  
 

Novinky

 
Marguerat, Daniel: Pavel z Tarsu (Muž, jenž se potýkal s Bohem)
Celá staletí provází Pavla z Tarsu nevalná pověst, ovšem nezasloužená: Až po jeho smrti, když křesťanství hledalo, jak by obhájilo moralistické, protižidovské a antifeministické myšlenky, našroubovalo je na jeho texty. Tato kniha se snaží tento pohled napravit a dopátrat se původního smyslu apoštolových myšlenek, které učí, že podstata křesťanské víry není v mravním zákoníku ani v recitaci vyznání víry, ale v přijetí pohledu na sebe i na druhé, tak jak jej nabízí Bůh.
Překlad: Z francouzského originálu Pavel de Tarse (Un homme aux prises avec Dieu) přeložil Jan Keřkovský.
Počet stran: 87, cena: 129 Kč   ISBN: 978-80-86498-39-3

Beeman, Bob: Vážně?! (Vzkazy pro mé jednadvacetileté já)
Kazatel, přezdívaný pastor Bob, který se kromě kázání evangelia věnuje křesťanské metalové hudbě, nabízí v této knížce důležité životní postřehy a úvahy formou vzkazů (literárním adresátem je on sám, když s hudbou i s kázáním začínal).
Překlad: Z amerického originálu přeložil Filip Boháč.
Počet stran: 208, cena: 199 Kč   ISBN: 978-80-86498-69-0

Mrázek, Jiří: Markovo evangelium 9 – 16
Druhý díl komentáře pražského novozákoníka Jiřího Mrázka k Markovu evangeliu (kapitoly 9–16).
 
Počet stran: 260, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-68-3

Plátová, Jana: Dokonalá láska vyhání strach (Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie)
Křesťanský platonik Klement z Alexandrie usiloval o propojování světa židovsko-křesťanské víry s řeckou filosofickou tradicí. Byl (ač se o tom v literatuře dost pochybovalo) pevně zakotven v Písmu. Kniha J. Plátové zkoumá v první části odkazy na jednotlivé verše tří biblických janovských epištol, ve druhé části postupuje tématicky a všímá si teologie 1. Janova dopisu jako součásti Klementova učení (především jeho koncepce dokonalého gnostika).

Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D., pracuje v Centru pro práci s patristickými, středověkýmki a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Počet stran: 222, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-66-9

Opatrný, Dominik: Zachránit lidi od hříchů (Etika v teologii mistra Jana Husa)
Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. Hus rozhodně nepovažoval teologii za abstraktní vědu odtrženou od života (svědectví, jež přinesl, o tom svědčí). Inspirativní je jeho kritický přístup k teologické tradici, již stále poměřuje Písmem, a také příležitostný humor, jímž poněkud odlehčoval své traktáty. Seznámení s Husovou etikou dává nahlédnout i do morality pozdního středověku, jež je nám, jak D. Opatrný konstatuje, vzdálená i blízká.
 
Počet stran: 126, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-65-2

 
© Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


Mlýn
point Novinky
Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz